European Press Academic Publishing
close

Buy your book

image image image

Ilkka Saarilahti


Euroopan Unionin Taloushallintojärjestelmän Joustavuus
Finanssihallinnollisia tutkimuksia joustavuuden eri muodoista ja kehityksestä vuosina 1968-2009

Tässä artikkeliväitöskirjassa (jäljempänä 'tutkimus') tarkastellaan finances publiques communautaires - koulukunnan mukaista teoreettista viitekehystä ja lähestymistapaa noudattaen minkälaisia joustavuusmenettelyjä Euroopan yhteisöjen (EY) ja Euroopan unionin (EU) yleiseen talousarvioon sekä rahoitusnäkymiin ja -kehykseen on sisältynyt, miten menettelyt ja niiden käyttö ovat kehittyneet unionin talousarviokäytännöissä sekä minkälaisia muutos- ja uudistushaluja sekä rajoitteita ne ovat kohdanneet vuosina 1968-2009
  • 80.00 €

Qty

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/europeanpress.tk/view/book on line 141
Tags: Law , History